GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
im. Mikołaja Kopernika
przy I LO w Krośnie"Krok w przedsiębiorczość"Podstrona Rady Rodziców


Wybrane utwory
z koncertów finałowych
projektu "Ponad Stylem"

Uruchom odtwarzacz

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2012-2013


DODATKOWY ODDZIAŁ O KIERUNKU PROMEDYCZNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów szkół gimnazjalnych kierunkiem promedycznym, I Liceum Ogólnokształcace im. Mikołaja Kopernika uruchamia w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowy oddział klasowy o tym kierunku.KLIKNIJ =>> STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO
                  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA KROSNA


ZARZĄDZENIE Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.
ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
ZOBACZ TERMINY

ZASADY PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
ZOBACZ ZASADY OBLICZANIA PUNKTÓW

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

Terminarz przyjmowania oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzinu dla szkół podstawowych, 3 zdjęć podpisanych na odwrocie ołówkiem (imię i nazwisko oraz data urodzenia).

29-06-2012 - piątek - 1200 - 1500
02-07-2012 - poniedziałek - 900 - 1600
Komisja rekrutacyjna do Gimnazjum Dwujęzycznego przyjmować będzie dokumenty w sali 005 na parterze.

REKRUTACJA DO LICEUM - TERMINARZ PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Terminarz przyjmowania dokumentów od kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

29-06-2012 - piątek - 1200 - 1500
02-07-2012 - poniedziałek - 900 - 1500
03-07-2012 - wtorek - 900 - 1500


Przypominamy, że należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyników egzaminu gimnazjalnego oraz potwierdzone dwustronnie za zgodność z oryginałem świadectwo ukończenia gimnazjum. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.
Przypominamy, że w procesie rekrutacji dodatkowe punkty za osiągnięcia uczniów w konkursach artystycznych, sportowych i działalności w wolontariacie i organizacjach doliczane są tylko wtedy, jeżeli informacja o tym zostanie wpisana na świadectwie ukończenia gimnazjum (nie wystarczą zaświadczenia bez potwierdzenia wpisem na świadectwie).
W powyższych terminach nie będą przyjmowane oryginały świadectw i wyników egzaminu. Wyjątkiem są laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. W przypadku gdy laureat jest zdecydowany na naukę w I LO może przynieść oryginały wyników egzaminu, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata, 3 podpisane (imię i nazwisko oraz data urodzeniana) na odwrocie ołówkiem aktualne zdjęcia oraz kartę zdrowia. W tym przypadku laureaci będą podpisywać potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji - listy kandydatów do klas I w roku szkolnym, Komisja Rekrutacyjna przyjmować będzie od kandydatów umieszczonych na listach potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie pierwszej w I LO w roku szkolnym 2012-2013 oraz oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego), a także: 3 aktualne (imię i nazwisko oraz data urodzeniana) na odwrocie ołówkiem aktualne zdjęcia oraz karty zdrowia.
W tych samych terminach wydawane będą dokumenty uczniów, którzy nie zostali umieszczeni na listach kandydatów do I LO w celu przeniesienia ich do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.

Poniżej podany jest terminarz pracy Komisji Rekrutacyjnej:
04-07-2012 - środa - 900 - 1500
05-07-2012 - czwartek - 900 - 1500
06-07-2012 - piątek - 900 - 1500

09-07-2012 - poniedziałek - 900 - 1300

Po tym terminie zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do klas pierwszych ILO na rok szkolny 2011-2012.

Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała w salach 106, 107 i 108 znajdujących się na I piętrze. Prosimy o przestrzeganie podanych wyżej informacji oraz terminów w celu sprawnej pracy Komisji RekrutacyjnejZestwienie statystyczne zdawalności egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie w roku szkolnym 2009-2010.

Kliknij i zobacz zestawienie wyników maturalnych w I LO


Analiza Ewaluacyjnej Wartości Dodanej w I LO w KrośnieKliknij i zobacz zestawienie EWD w I LO na tle liceów ogólnokształcących w kraju

Kliknij i zobacz zestawienie EWD w I LO na tle liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim i w gminie - język polski

Kliknij i zobacz zestawienie EWD w I LO na tle liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim i w gminie - matematyka