GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
im. Mikołaja Kopernika
przy I LO w Krośnie"Krok w przedsiębiorczość"Podstrona Rady Rodziców


Wybrane utwory
z koncertów finałowych
projektu "Ponad Stylem"

Uruchom odtwarzacz

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

W dniu 3 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012-2013. Uroczystość ta miała szczególną wymowę ponieważ od nowego roku szkolnego utworzony został ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w ramach, którego funkcjonują dwie szkoły - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz nowopowstałe Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. W Gimnazjum naukę rozpoczęło 58 uczniów w dwóch klasach.
W uroczystości wzięły udział władze Krosna z Prezydentem Miasta Panem Piotrem Przytockim, przedstwiciele radnych Miasta Krosna z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Stanisławem Słysiem oraz władze oświatowe miasta.
W zakładce GALERIE można obejrzeć wybrane zdjęcia z uroczystości inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Na stronie miasta Krosna w zakładce OŚWIATA znajdują się informacje dotyczące możliwości uzyskania stypendium socjalnego dla uczniów o niskich dochodach na członka rodziny oraz możliwości uzyskania dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2012-2013.
Poniżej podjemy linki dotych informacji:

Warunki uzyskania stypendium socjalnego na rok 2012-2013 ==>Kliknij i zobacz

Warunki uzyskania dofinansowania zakupu podręczników ==> Kliknij i zobacz
PRÓBA CHÓRU SZKOLNEGO

Próba chóru odbędzie sie w piątek, 31 sierpnia, o godz. 12.00 w sali nr 201. Prosimy wszystkich członków chóru o przybycie.
ROZKŁAD LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

W zakładce DLA UCZNIA umieszczony został rozkład zajęć lekcyjnych dla uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego oraz Liceum Ogólnkokształcącego obowiazujący od dnia 3 września 2012 roku.

W zakładce DOKUMENTY umieszczony został harmonogram pracy w roku szkolny 2012-2013 w ZSO opracowany w oparciu o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych- Dz.U. nr 83, poz.562. z późn. zm.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie na
  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012-2013

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 3 września, o godz. 8.30 na dziedzińcu szkolnym lub na dużej sali gimnastycznej (w zależności od pogody). Następnie klasy spotkają się z wychowawcami w następujących salach:
  GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE:
  klasa I a - s. 009
  klasa I b - s. 010

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
  klasa I a - s. 205       klasa II a - s. 208       klasa III a - s. 209
  klasa I b - s. 318       klasa II b - s. 007       klasa III b - s. 202
  klasa I c - s. 120       klasa II c - s. 005       klasa III c - s. 107
  klasa I d - s. 212       klasa II d - s. 106       klasa III d - s. 101
  klasa I e - s. 102       klasa II e - s. 201       klasa III e - s. 204
  klasa I f - s. 317        klasa II f - s. 104        klasa III f - s. 006
  klasa I g - s. 210       klasa II g - s. 207       klasa III g - s. 008
  klasa I h - s. 211       klasa II h - s. 206       klasa III h - s. 316
                                                                    klasa III i - czytelnia

  Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się we wtorek, 4 września, o godz. 12.00 w kościele Świętej Trójcy (fara). Lekcje we wtorek będą się odbywać według następującego rozkładu:
  lekcja 1 - 8.00 - 8.30
  lekcja 2 - 8.35 - 9.05
  lekcja 3 - 9.15 - 9.45
  lekcja 4 - 10.00 - 10.30
  lekcja 5 - 10.40 - 11.10
  lekcja 6 - 11.15 - 11.45
  LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD I LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

  Jak co roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego osiągali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim. To między innymi dzięki ich sukcesom nasza szkoła znana jest w całym kraju.
  W załączeniu zamieszczamy wykaz 22 tegorocznych laureatów i finalistów.

  WYKAZ UCZNIÓW I LO W KROŚNIE - LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM